Hoạt động khác

Hoạt động khác

Lượt xem:

       Ngày 04 tháng 12 năm 2017, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, Hội cha mẹ học sinh và học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong đã quyên góp hỗ trợ em Nghiệp Thị Diệu Linh lớp 5C trong đợt phẫu thuật mổ tim với số tiền 2 860 000 đồng. Số tiền trên tuy nhỏ nhưng đã thể hiện được sự đùm [...]