TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:


Phòng giáo dục Huyện vừa tổ chức tổng kết nhằm đánh giá kết quả năm học 2015-2016 đồng thời triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. Đ/c Nguyễn Văn hào nguyên phó GĐ sở giáo dục đào tạo, đ/c Nguyễn Xuân danh Phó Chủ tịch UBND huyện đã về dự.
Trong năm học qua, ngành giao dục Huyện đã làm tốt công tác tham mưu, đồng thời triển khai có hiệu quả các cuộc vận động  lớn gắn với các phong trào thi đua, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các giải pháp  nâng cao chất lượng giáo dục, huy động học sinh trong độ tuổi đến trường, khắc phục học sinh ngồi nhầm lớp, học sinh bỏ học…bên cạnh đó, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra đổi mới phương pháp  dạy học, củng cố nâng cao trình độ quản lý trình độ chuyên môn của đội  ngũ quản lý, giáo viên.

Nhờ đó chất lượng giào dục chuển biến tích cực, đối vớim bậc học mầm non, các trường học đã áp dụng chương trình giáo dục mầm non mới.đồng thời  thực hiện tốt công tác VSATTP, chăm sóc vệ sinh, dinh dưỡng, đảm bảo phát triển thể chất, ngôn ngữ,  hơn 73% trẻ em học bán trù, hơn 13% trẻ suy dinh dưỡng thấp còi và nhẹ cân. Hơn 96% học sinh bậc tiểu học hoàn thành chương trình khối lớp, hơn 45% học sinh khối THCS khá giỏi. năm học 2016-2017, ngành giáo dục huyện khắc phục những khó khăn tồn tại,  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các NQ  văn bản chỉ đạo của đảng các cấp, đồng thời triên khai sâu rộng và hiệu quả các phong trào thi đua gắn với giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. bên cạnh đó,thường xuyên kiểm tra giám sát, củng cố kiện toàn nâng cao trình độ đội ngũ quản lý và giáo viên, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất  nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học